Previous Image
Next Image

info heading

info content

توضیحات

در بسیاری از پروژه ها جهت جلوگیری از رانش خاک اطراف سازه و یا در سازه هایی که یک طرف آن محدود به دیوار سازه دیگری می باشد، نیاز است از دیوار حائل بتنی با قالب بندی یکطرفه استفاده گردد.

در این قالب بندی تمامی فشار ناشی از نیروی هیدرواستاتیکی بتن به قالب وارد می شود و قالب باید قادر باشد در ضمن تحمل فشارهای فوق، دارای تغییر شکل بسیار کوچکی نیز باشد.

در سیستم قالب بندی دیوار یکطرفه استفاده از بولت امکان پذیر نمیباشد و برای مهار فشار جانبی بتن از بولت های مخصوص مدفون شونده در پی و بدنه دیوار استفاده می گردد.فریم های نگهدارنده فشار بتن را به انکر بولت های مورب که در پایین قالب قرار گرفته اند منتقل نموده و سیستم قالب را به بتن سخت شده مهار می نماید.

مشخصات فنی

با ما تماس حاصل نمایید

محصولات مشابه

سیستم قالب دیوار دو طرفه

در بسیاری از پروژه های بزرگ و کوچک بعلت محدودیت در تغییر شکل سازه، استفاده از دیوار برشی اجنتاب ناپذیر است.

جزییات بیشتر