تیم فنی و مهندسی “کومش فرم” در شناسایی نیازهای پروژه، تجزیه و تحلیل گزینه های قالب بندی، طراحی و برنامه ریزی، به صورت رایگان شما را یاری خواهد نمود. در پروژه های ساختمانی همیشه مطالعه و بررسی دقیق اولیه تضمین رسیدن به نتیجه اصولی می باشد.

واحد تحقیق و توسعه شرکت «کومش فرم » می کوشد تا با ارتقای سطح علمی و دانش فنی، خلاقیت، نوآوری و اطلاعات به روز این صنعت، بهبود کارکرد سیستم های قالب را با نگاهی مهندسی و دقیق تامین نماید.

با بهره گیری از دانش تیم فنی، مشتریان ما می توانند در زمینه صنعت قالب بتن هرگونه مشاوره ای را به صورت رایگان دریافت نمایند. تیم فنی تلاش می کند تا بتواند شما را به بهترین و موفق ترین نتیجه هدایت نماید.