بخش طراحی با تکیه بر تجربه، برای نیازهای خاص پروژه شما، مناسب ترین و اقتصادی ترین طرح را ارائه می نماید. با ترکیب دانش طراحی و تجربه، قابلیت های متنوع تجهیزات، سیستم های طراحی شده “کومش فرم” نوآورانه، عملی و مقرون به صرفه می باشد. با رفع چالش های فنی و مهندسی انواع پروزه ها با ارائه طرح های موثر با در نظر گرفتن صرفه جویی در هزینه ها و زمان کمک شایانی به پیمانکاران در اجرا و اتمام هر چه موفق تر پروژه ها نمایند.

با استفاده از به روزترین نرم افزارهای مهندسی، کاربردی ترین و اقتصادی ترین سیستم های قالب طراحی وارائه می گردد .پس از انجام مراحل طراحی، نقشه های قالب بندی به همراه برآورد اقلام مصرفی جهت بررسی و تائید در اختیا کارفرما قرار داده می شود.