سیستم قالب لغزنده

مقرون به صرفه ترین روش برای ساخت سازه های بلند با قطر کم نظیر دودکش ها، برج های مخابراتی، هسته های برشی، ساختمان های بلند، برج های خنک ساز، سیلو و مخازن آب و گاز.

جزییات بیشتر

سیستم قالب تونل

این سیستم جهت اجرای قالب بندی سازه انواع تونل شامل تونل های جاده، راه آهن، مترو، فاضلاب و تونل سد استفاده می گردد.

جزییات بیشتر

سیستم قالب پل

این سیستم جهت اجرای قالب بندی قسمت های مختلف سازه پل بتنی شامل پایه، سرستون، تیر، کوله و عرشه قابل استفاده می باشد.

جزییات بیشتر

سیستم قالب بالارونده

با استفاده از سیستم قالب بالارونده "کومش فرم" می توان در حداقل زمان، بتن ریزی دیوار های بلند را انجام داد.

جزییات بیشتر

قالب قطعات پیش ساخته

قالب قطعات پیش ساخته، مانند قالب تیرهای پیش ساخته، جدول، نیوجرسی، قطعات پیش ساخته کانالی نفر رو و فاضلاب، لوله سیمانی، موج شکن، جداره رینگی مترو و غیره.

جزییات بیشتر