Previous Image
Next Image

info heading

info content

توضیحات

در بسیاری از پروژه های بزرگ و کوچک بعلت محدودیت در تغییر شکل سازه، استفاده از دیوار برشی اجنتاب ناپذیر است و معمولا قالب بندی این بخش از سازه نسبت به سایر قسمت ها نیاز به صرف وقت بیشتری دارد که با ارائه سیستم زیر و اصلاح روش های معمول، این زمان قابل کاهش می باشد.

این سیستم به نوعی طراحی شده است که طیف وسیعی از سازه ها را در بر می گیرد و با قابلیت در تغییر طول پشت بندها امکان بتن ریزی دیوار را به صورت L شکل و یا با زاویه را فراهم نماید.

در صورت نیاز به بتن ریزی برای ارتفاع های خیلی بلند، براکت هایی برای این دیوار طراحی شده است که می توان سیستم فوق را در قطعات بزرگ از یک تراز به تراز بعدی منتقل کرد.

اجزای این سیستم به راحتی صورت گرفته و نیاز به تخصص و مهارت خاصی ندارد که این موضوع موجب صرفه جویی قابل ملاحظه ای در هزینه های اجرایی گردیده است.

مشخصات فنی

با ما تماس حاصل نمایید

محصولات مشابه

سیستم قالب دیوار یکطرفه

جهت جلوگیری از رانش خاک اطراف سازه و یا در سازه هایی که یک طرف آن محدود می باشد، از قالب یکطرفه استفاده می گردد.

جزییات بیشتر