Previous Image
Next Image

info heading

info content

توضیحات

جک های فلزی تلسکوپی از اقتصادی ترین روش های موجود جهت شمع بندی موقت می باشد. جهت پایداری این نوع جک ها، سه پایه های مخصوصی طراحی گردیده است که هنگام نصب و همچنین هنگام برچیدن قالب، پایداری لازم را برای جک ها مهیا می نماید.

جک های تولید شده بسته به ظرفیت باربری به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

– جک های سقفی فوق سنگین
– جک های سقفی سنگین
– جک های سقفی معمولی

مشخصات فنی

Contact us

محصولات مشابه

No related products found.